Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Çerez Politikası

AKBABA GİY. SAN.TİC.LTD ŞTİ

ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Akbaba Giyim San. Tic. Lltd. Şti.( Akbaba Grubu Merkez ve Şubeleri veya Akbaba Grubu Şirketleri) başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile tarafınızı çerezler ve sitemizde toplanan diğer kişisel veriler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Bu metin web sitemizde kullanılan farklı çerez türlerini, bunları nasıl kontrol edebileceğinize ilişkin açıklamaları ve toplanan kişisel verilere ilişkin açıklamaları içermektedir.

Çerez küçük bir text dosyasıdır ve web sitemizin tarayıcınıza gönderebileceği belirli miktarda veri tutmaktadır. Daha sonra bilgisayarınızın sabit diskinde saklanabilmekte ve web sunucumuz tarafından erişilebilmektedir. Bu çerezler daha sonra tarafımızca alınabilmekte ve çerezler vasıtasıyla web sayfalarımız ve hizmetlerimiz düzenlenebilmektedir. Çerez Aydınlatma Metni’nde; çerezleri, pikselleri, web işaretlerini ve gifleri içeren tüm teknolojileri çerezler olarak adlandırmaktayız.

Web sitemizi kullanarak, bu çerez politikamızda belirtilen çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerez ayarlarına ilişkin değişiklikleri tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Çerezlerin kullanılmasını istemezseniz, ziyaret deneyiminizi daha verimli hale getiren birçok özelliğe erişiminiz olmayacak ve bazı hizmetlerimiz düzgün çalışmayacaktır. Çerezlerin kullanılmasının istenmemesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Akbaba Grubu Şirketleri olarak web sitemizde kullanılan çerezlere yeni çerezler ekleyebilir, kullanmaktan vazgeçebilir veya değiştirebiliriz. Çerez Aydınlatma Metnini dilediğimiz zaman tek taraflı değiştirebilme hakkımızın olduğunu belirtmek isteriz.

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veya kısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması vb.) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgi olarak tanımlanmaktadır. Sistemimizde kimliğinizin belirli veya kimliğinizin belirlenebilmesine olanak sağlayan kişisel verileriniz web adresimiz kullanıldığında otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii)veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (v) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (vi) ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçi’nin,

İşlem güvenliği bilgileri, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, (Ayrıca 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.)

Çerezler aracılığıyla edinilen bilgiler ise pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

işlenir.

3. Kullanılan çerezler ve kontrolü

www.akbaba.com.tr internet sitesinde temel olarak perfomans ve analiz çerezleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç halinde aşağıda yer alan diğer kategorilerdeki çerezlerin kullanımı da mümkün olabilmektedir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Site performansını arttırmak ve analiz etmek için sitemizi kullanımınızı analiz etmeye yarayan çerezlerdir. Hizmet iyileştirmesi sağlanabilmesi için kullanılan bu çerezler size verilen hizmetin kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Örneğin bu çerezler ile site içerisindeki kullanıcı ve ziyaretçilerin en çok gezindiği sayfalar tespit edilebilmekte ayrıca site problemleri ile çalışmayan sayfalar anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda Google Analytics hizmeti ile Google altında web sitesinin izlenmesi sağlanmaktadır. Kullanıcı tarafından web sitesinin kaç defa kullanıldığı, ilk ve son erişim tarihleri, kullanıcının web sitesine hangi sayfadan yönlendirildiği, hangi arama motorunun kullanıldığı ve hangi coğrafi konumdan eriştiği bilgiler bu çerçevede alınan bilgilerdir.

Zorunlu Çerezler

Sitenin doğru biçimde çalışması için zorunlu olan birtakım çerezlerdir. Güvenlik amacıyla tutulan aktivasyon çerezleri ve kimlik doğrulama amacıyla tutulan oturum çerezleri bu çerezlerdendir.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Web sitemiz haricindeki sayfalarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılan çerezlerdir. İş ortaklığı veya hizmet satın alma yoluyla reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidilmektedir. Örneğin, sitede bir reklama tıklayıp tıklanmadığı, reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten ne ölçüde faydalanıldığını takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Sitedeki seçimleri ve tercihleri hatırlayarak kişisel hizmetlerin sunulmasını sağlayan çerezlerdir. Dil seçimi, font seçimi gibi tercihlerinizi hatırlayan ve sizin tercihlerinizin devamını sağlayan çerezlerdir.

Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, Google ve benzeri web siteleri kullanmış olduğumuz web adresimiz üzerinden ulaştığı verileri gizlilik politikalarına göre işleyebilmektedir. Kullanım kontrolleri ve detaylı bilgi için söz konusu sitelerin gizlilik ve güvenlik için politikalarının veya diğer bilgilerinin bulunduğu sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnternet Sitesi’nde sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler ile birlikte üçüncü parti çerezler de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Telefon üzerinden kullanılan tarayıcılar ve diğer tarayıcılar için telefon ayarlarının ilgili bölümünden gizlilik ve güvenliğe dair ayarları sağlayarak veya diğer tarayıcılar için destek bölümlerindeki yönergeleri izleyerek çerez yönetimi yapılabilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve veri minimizasyonu yapılarak Akbaba Grubu Şirketleri hissedarlarına, grup içerisindeki iştirak ve bağlı ortaklıklarına, işbirliği yapılan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

5. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

Akbaba Grubu Şirketleri, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Başpınar Mah. Orhan Kemal Cad. No: 89 Altındağ / Ankara ” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir, iadeli taahhütlü veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ( [email protected] ) güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir veya Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Talep ve başvurularda;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir

Akbaba Grubu Şirketleri başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Akbaba Grubu Şirketleri kendisine iletilen talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Akbaba Grubu Şirketleri gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Akbaba Grubu Şirketleri hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

6. Verilerin Güvenliği

Akbaba Grubu Şirketleri kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Akbaba Grubu Şirketleri, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.

Kategoriler
Son Görüntülenenler

GERİ

0